визначте питому теплоємність речовини з якої виготовлене тіло маса якого 50 г якщо при охолодженні твла від 25 градусив до 20 градусив виділось 250 дж енергії укажіть цю речовину​
Ответ
5 (3 оценки)
3
lnazik51 2 года назад
Светило науки - 406 ответов - 0 раз оказано помощи

Дано:

m= 50 г= 0,05 кг

t1= 25°

t2= 20°

Q= 250 Дж

_________

с-?

Q= cm(t2-t1) звідси знайдемо питому теплоємність речовини:

c=Q/ m(t2-t1)

c= 250 / 0,05×(20°-25°)= 1000 Дж/кг×°С

За фізичним довідником дивимось, що речовина яка має питому теплоємність

1000 Дж/кг×°С- повітря або азот

Остались вопросы?