Випишіть сполучення слів з у та і. Прочитати у/в Інтернеті, чорне і/й біле, описати у/в творі, у/в одному при- вірнику, ремонт у/в будинку, номер у/в готелі, знайти у/в атласі, повісті і/й повідання, адвокат і/й прокурор, рух у/у місті, алегоричний і/й повчальний, опоміг у/в усьому, Анна і/й Яків, перекласти і/й опубликувати. З перших букв виписаних слів слов складіть назву твору, в якому зображено події доби Руїни​
Ответ
0 (0 оценок)
1
Sanja2071 2 года назад
Светило науки - 422 ответа - 0 раз оказано помощи

Прочитати в Інтернеті, чорне і біле, описати у творі, в одному привірнику, ремонт у будинку, номер у готелі, знайти в атласі, повісті й повідання, адвокат і прокурор, рух у місті, алегоричний і повчальний,  допоміг у всьому, Анна і  Яків

Відповідь: Чорна Рада

Остались вопросы?