доберіть і запишіть 20 часто вживаних у публічному мовленні слів іншомовного походження яким є українські відповідники​
Ответ
5 (1 оценка)
1
Sanja2071 2 года назад
Светило науки - 422 ответа - 0 раз оказано помощи
 1. абза́ц-ві́дступ
 2. абітуріє́нт-випускни́к
 3. авантюрист-пройди́світ
 4. аксесуа́ри-причанда́ли
 5. деба́ти-обгово́рення
 6. експериме́нт-до́слід, про́ба
 7. епо́ха-доба́
 8. е́тика-доброзвича́йність
 9. і́мідж-о́браз
 10. інтеле́кт-ро́зум
 11. кавале́рія-кінно́та
 12. комуніка́ція-спілкування
 13. конкуре́нт-супе́рник
 14. льо́зунґ-га́сло
 15. манускри́пт-руко́пис
 16. медикаме́нти-лі́ки
 17. мемуа́ри-спо́гади
 18. оранже́рія-тепли́ця
 19. па́ніка-переполо́х
 20. реа́кція-ві́дголос, ві́дгук

Остались вопросы?