виконайте синтаксичний розбір речення.
Мистецтво вміє кричати.І кричить воно сьогодні, як правило, не про високі й недосяжні ідеали.Іноді його суспільна місія- донести до людей якусь вельми просту ідею і досягти дуже практичної мети .Митець нині легко вбирає шати лікаря швидкої допомоги.Якщо він цього не зробить,то цього не зробить ніхто.​
Пожалуйста!!!!!
Ответ
5 (2 оценки)
1
vasilovicdenik 2 года назад
Светило науки - 8 ответов - 0 раз оказано помощи

Мистецтво(іменник,____) вміє(дієслово,====)кричати(дієслово,====).(просте,неокличне,розповідне,повне,непоширене,неускладнене).

І(спол.) кричить(дієслово,===) воно(займенник,

_ _ _ _) сьогодні(прислівник,_._._._.), як правило(прислівник,_._._._.), не (частка) про(частка) високі(прикметник,хвилястою) й(сполуч.)недосяжні(прикметник,хвилястою) ідеали(іменник,_ _ _ _).

(просте,неокличне,розповідне,повне,поширене,неускладнене).

Іноді(прислівник,_._._._.) його(займенник,_ _ _ _) суспільна (прикметник,хвилястою) місія(іменник,____) - донести(дієслово,====) до(приймен.) людей(іменник,_ _ _) якусь(займенник,хвилястою) вельми просту(прикметник,хвилястою) ідею(іменник,_ _ _ _) і(сполуч.) досягти(іменник,====) дуже практичної(прикметник,хвилястою) мети(іменник,_ _ _ _).

(просте,неокличне,розповідне,повне,поширене,неускладнене).

Митець(іменник,___) нині(присл.,_._._._) легко(присл.,_._._._) вбирає(дієслово,===) шати(іменник,_ _ _ ) лікаря(іменник,_ _ _ _) швидкої(прикметник,хвилястою) допомоги(іменник, _ _ _).

(просте,неокличне,розповідне,повне,поширене,неускладнене).

1.Якщо(сполуч.) він(займенник,____) цього(займенник,_ _ _ ) не(частка) зробить(дієслово,====),|2.то(сплучник) цього(займенник,_ _ _) не(частка) зробить(дієслово,====) ніхто(займенник,_ _ _ _).

СПР неокличне розповідне

1.Двоскладне,повне,поширене,неускладнене;

2.Двоскладне,повне,поширене,неускладнене.

Остались вопросы?