:Вправа 1. Розкрийте дужки. Поясніть свій вибір прийменника (префікса) чи сполучника.
1. (У, в) липні на дворі пусто, зате (в, у) полі густо. 2. Як (у, в)родить (в, у) житі метелиця – буде хліб
(і, й) паляниця, а як (у, в)родить житець – хлібу кінець. 3. Дай землі, то (і, й) вона тобі дасть. 4. (У, в)
поле не бери, (і, й) дома не лиши. 5. (І, й) сонце не (в, у)сі гори освічує, хоч високо ходить (Н. тв.).
Ответ
0 (0 оценок)
0
Вжвдсссдажжажа 2 года назад
Светило науки - 428 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

1. У липні на дворі пусто, зате в полі густо. 2. Як уродить в житі метелиця – буде хліб  й паляниця, а як уродить житець – хлібу кінець. 3. Дай землі, то й вона тобі дасть. 4. У поле не бери, і дома не лиши. 5. І сонце не всі гори освічує, хоч високо ходить

Остались вопросы?