окресліть основні напрями впливу глобалізації на світове господарство та національну економіку України​
Ответ
5 (1 оценка)
1
pupil563 2 года назад
Светило науки - 8 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Глобалізація стала найважливішою реальною

характеристикою сучасної світової системи, однією з найбільш впливових

сил, що визначають перебіг розвитку нашої планети. Вона охоплює найважливіші процеси соціально-економічного розвитку світу, сприяє прискоренню

економічного зростання і модернізації. У той же час глобалізація породжує

нові суперечності і проблеми у світовій економіці.

Зараз усі країни світу різною мірою охоплені процесом глобалізації. Вияв

процесів глобалізації є багатовимірним. Набувши рис процесу, до того ж

суперечливого і непослідовного, глобалізація зумовлює вияв інших процесів, що вступають у суперечність як відносно один одного, так і щодо

початкової «точки відліку», демонструючи в такий спосіб залежність нелінійної діалектики, котра справляє зростаючий вплив на регіональний розвиток та стан економічної безпеки як регіонів, так і національної економіки

в цілому.

Объяснение:

Остались вопросы?